Про навчальний центер | Напрями підготовки| Правила прийому| Cистема якості| Документи про визнання| Бібліотека| Контактна інформація|

Підвищення кваліфікації фахівців у м. Києві здійснюється у Київському тренажерному центрі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців водного транспорту Київської державної академії водного транспорту у галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура»  за напрямом «Морський та річковий транспорт» та наданою ліцензією.

Київський тренажерний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців водного транспорту  створено у 2002 році. На сьогодні КТЦПФВТ має навчальні класи,  кабінети з навчально-наглядовими плакатами, дев’ять  навчальних комп’ютерних класів із сучасними комп’ютерами і апаратурою. Навчальний процес  забезпечується 63 новими комп’ютерами та 11  відповідними тренажерами. Бібліотека академії налічує фонд навчальної і художньої літератури більше 224532 примірника, є читальний зал для слухачів.

КТЦПФВТ єдиний в регіоні підрозділ, що забезпечує  підвищення кваліфікації фахівців водного транспорту (судноводіїв, судномеханіків для річкового та морського транспорту ) у галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура» з напряму «Морський та річковий транспорт» відповідно до вимог Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків і несення вахти (МК ПДНВ 78) та Положення про порядок присвоєння звань особам командного складу морських суден, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 січня 2005 року № 38 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2007 року № 373).

Підвищення кваліфікації у КТЦПФВТ КДАВТ здійснюється за напрямом  «Морський та річковий транспорт» на підставі навчальних планів та програм, затверджених в установленому порядку ректором академії та погоджених у Міністерстві освіти і науки України. Плани та програми підвищення кваліфікації судноводіїв (рівень управління, рівень експлуатації) розроблені відповідно до вимог стандартів освіти, вимог Міжнародної Конвенції з питань підготовки, дипломування моряків і несення вахти 78/95 року з поправками (STCW – 78) та інших міжнародних та національних морських нормативних документів. Підсумковий контроль складається з реферату та тестування.

Для забезпечення якості підготовки в КТЦПФВТ запроваджена система управління якістю у відповідності до вимог ДСТУ ISO 9001-2008.

Прийом на курси підвищення кваліфікації судноводіїв та суднових механіків (рівень управління та рівень експлуатації) здійснюється відповідно до Правил прийому.

Навчальний процес у Київському тренажерному центрі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців водного транспорту КДАВТ  з підвищення кваліфікації  забезпечується  професорсько-викладацьким складом Академії, кваліфікація якого відповідає нормативним ліцензійним вимогам.

Метою курсів підвищення кваліфікації фахівців у КТЦПФВТ є подальше професійне оновлення, поглиблення та розширення отриманих раніше знань та навичок відповідно до  сучасних міжнародних та національних вимог судноплавства.

Для підготовки та тестування судноводіїв Центр має:

-         навігаційний тренажерний програмно-апаратний комплекс NAVI-TRAINER PROFESSIONAL

-         тренажерний клас засобів автоматичної радіолокаційної прокладки та радіолокаційних систем (ЗАРП; РЛС) з тренажерами NT PRO та NAVI-RADAR

-         тренажерний клас ГМЗЛБ (глобального морського зв'язку на випадок лиха та забезпечення безпеки мореплавства) з тренажером TGS 4100.ver.6.1.

для підготовки та тестування судномеханіків:

     - Клас машинного відділення та танкерів з тренажером суднової енергетичної установки Engine ROOM SIMULATOR та тренажером вантажно - баластних технологічних операцій на танкерах, клас тестування, тестувальна програма «Екіпаж»